Wie ben ik?

Ik wil mij graag even voorstellen want sinds kort ben ik burgemeester van Staverden. Een prachtige baan om echt trots op te zijn. Samen met mijn twee wethouders vorm ik het bestuur van onze stad. Mijn voorgangers waren allemaal familie, ik ben dus een echte aristocraat. Ook iets om trots op te zijn. Vroeger hadden we ook een gemeenteraad maar als college van burgemeester en wethouders zagen wij daar niet langer de toegevoegde waarde van in. Een beetje aristocraat weet echt wel wat goed is voor de samenleving, daar heb je geen democratie voor nodig.

Mijn populariteit is ook niet gering. In het dorp Ermelo, dat onder mijn toezicht valt, kom je mijn beeltenis overal tegen. Echt iets om trots op te zijn. Maar daar blijft het niet bij want zelfs een apotheek en een restaurant zijn naar mijn familie vernoemd. Ik kan je zeggen dat mijn familie super trots is op alle inwoners van Ermelo. Als waardering hebben ze in Ermelo, nogmaals onder mijn toezicht, een lokaal bestuur mogen vormen.

Binnen het college van burgemeester en wethouders van Staverden is de portefeuille ‘gemeente Ermelo’ gegund aan onze wethouder de Uil. Met zijn scherpe blik ziet hij alles. Laatst zat wethouder de Uil op mijn kamer steeds met één oog te knipperen waarop ik vroeg of hij ergens last van had. Nou, zei meneer Uil, met zijn wel bekende lage stem. Bij mijn laatste bezoeken aan Ermelo valt het mij op dat de lokale bestuurders nog wel eens een oogje willen dicht knijpen. Opmerkelijk gedrag waarover ik mijn voorganger en collega wethouder Reinhard de Vos nooit heb gehoord. In tegenstelling tot de lokale bestuurders van Ermelo blijf ik met mijn wendbare nek toch alles met één oog zien. Zorgen om de transparantie maak ik mij dus wel en zou dat graag opgenomen willen zien in onze notulen.

Zoals je ziet heb ik als burgemeester van Staverden een prachtige maar ook een heel drukke baan. Wat dat betreft ben ik ook een beetje trots op mijzelf. Ik moet nu weer echt verder want Donald, wiens snavel ook niet stil staat, wil een Podcast met mij opnemen over de toekomst van burgerparticipatie. Als aristocraat heb ik daar wel een uitgesproken mening over.

Waarom één-Ermelo?

Ook ik als aristocraat moet met haar tijd mee dus ik ben heel nieuwsgierig wat transparant en integer besturen inhoud. Één Ermelo wil een gemeentebestuur dat staat voor haar inwoners, oog heeft voor hun belangen en wars is van eigenbelangen. Ik hoop dit van nabij te mogen meemaken en ik gun Ermelo dat ook zeer. Ik ben trots op Ermelo!

avifauna_8-1
Andere teamleden