Waarom één-Ermelo?

Één-Ermelo wil de afstand tussen burger en politiek verkleinen en wil het gedoe in het gemeentebestuur beteugelen. We gaan het dus anders doen!

Het aanwezig zijn in onze buurten, wijken, verenigingen en instellingen zit in ons DNA. Dus gaan wij niet zitten wachten in het gemeentehuis maar gaan wij samen met u op zoek naar werkbare oplossingen. Zo werken we samen aan een aantrekkelijk Ermelo voor iedereen.

Wij beseffen dat wij als burgers van Ermelo een verantwoordelijkheid hebben in het vormen van een open en integer gemeentebestuur. Daar kunnen we als burgers van Ermelo niet voor weglopen en dat is dan ook een belangrijke reden van het ontstaan van één-Ermelo.

De ware belangen van de gemeente Ermelo zijn in de afgelopen periode zwaar beschadigd, veelal als gevolg van slecht financieel beheer en het ontbreken van collegialiteit binnen het college van burgemeester en wethouders. Een uiterst verdeelde gemeenteraad waar volksvertegenwoordiging, kaderstellen en controle ondergeschikt leken te zijn aan onderlinge twisten. De afstand tussen de burgers van Ermelo en het gemeentebestuur van Ermelo is de afgelopen tijd groter geworden. Het openlijk geruzie binnen het college van burgemeester en wethouders vormt daarbij het dieptepunt.

Het is in het belang van Ermelo dat de gekozen Ermelose volksvertegenwoordigers dit beseffen en zich inzetten voor de ware belangen van de Ermeloers. Alleen op die manier zorgen we ervoor dat Ermelo zelfstandig blijft.

Één-Ermelo wil:

  • dat de gemeente Ermelo zelfstandig blijft
  • een gemeentebestuur dat open en transparant is
  • een gemeentebestuur dat staat voor haar inwoners en wars is van eigen belangen.