Ons verkiezingsprogramma

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, ook in Ermelo. Aan die verkiezingen doet één-Ermelo mee. Met dit verkiezingsprogramma beschrijven wij de politieke speerpunten voor de komende vier jaar.

Één-Ermelo wil de afstand tussen burger en politiek verkleinen en wil ook het gedoe in het gemeentebestuur, die de zelfstandigheid van onze gemeente in gevaar brengt, beteugelen. We gaan het dus anders doen!

Het aanwezig zijn in onze buurten, wijken, verenigingen en instellingen zit in het DNA van één-Ermelo. Één-Ermelo is een partij waar ‘minder vinden, meer vragen’ centraal staat. Dus gaan wij niet zitten wachten in het gemeentehuis maar gaan wij samen met u op zoek naar werkbare oplossingen. Zo werken we samen aan een aantrekkelijk Ermelo voor iedereen.

Wil je het gehele programma lezen dan kan dat door het te downloaden: Verkiezingsprogramma één-Ermelo 2022.