Bouwen op vertrouwen!

Je moet bijna sterrenkundige zijn om de afstand tussen burger en politiek nog te kunnen beschrijven. Ook in Ermelo is in de afgelopen vier jaar de afstand tussen inwoners en lokale bestuurders groter geworden. Zou dat komen doordat in geen enkel verkiezingsprogramma voor de Ermeloër te lezen was dat de lokale belastingen extreem zouden worden verhoogd? En toch is dat wat het gemeentebestuur van Ermelo direct na de verkiezingen heeft gedaan. De lokale politiek moet hebben geweten dat het financieel voor Ermelo helemaal niet goed zat maar heeft dit voor de burgers van Ermelo verzwegen. Of zou de afstand tussen de Ermeloër en de lokale politiek zijn toegenomen door de ‘langlopende dossiers’? Uit het onderzoek naar de langlopende dossiers blijkt dat in Ermelo al jaren een ritselcultuur heerst.

De afstand tussen burger en politiek drukken we niet uit in meters maar het gaat om vertrouwen die de burger in de politiek heeft. Dat vertrouwen neemt dus in rap tempo af. Hoe herstel je het vertrouwen van de burger in de politiek? Veel politici zoeken oplossingen buiten zichzelf door bijvoorbeeld ons democratisch stelsel ter discussie te stellen. De twee genoemde voorbeelden uit Ermelo geven aan dat het probleem niet in het systeem zit maar meer in de uitvoering. Zaken verzwijgen, zoals het grote financiële tekort, toont aan dat je geen vertrouwen hebt in de burger en een ritselcultuur is zelfs een vorm van minachting van de burger. Let wel: wie niemand vertrouwt, is zelf niet te vertrouwen!

Bij één-Ermelo heet het verkiezingsprogramma ‘bouwen op vertrouwen!’. Een mooie titel met een belangrijke rol voor het woordje ‘op’. Zou er namelijk staan ‘Bouwen aan vertrouwen!’ dan gaat één-Ermelo werken aan het vertrouwen van de burger in de politiek. Maar met ‘Bouwen op vertrouwen!’ gaat één-Ermelo bouwen op hun vertrouwen in de burger. Vertrouwen kun je namelijk niet bij een ander afdwingen maar vertrouwen kun je wel geven en dat is precies wat één-Ermelo wil. Pas dan kun je werkelijk openstaan voor zaken zoals burgerparticipatie en krijgen we inspraakavonden waarbij de burger niet naar huis gaat met het gevoel dat alles vooraf was ingevuld.

Henri Luitjes

29 september 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn